Sistem Digital Perpustakaan merupakan satu aplikasi berasaskan web untuk pengguna mendapatkan bahan rujukan secara atas talian. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna tidak perlu lagi pergi ke perpustakaan jabatan untuk mencari dan mendapatkan bahan rujukan. Pengguna hanya perlu membuat carian dalam Sistem Digital Perpustakaan daripada lokasi komputer pengguna. Setelah membuat pilihan daripada carian tersebut, pengguna boleh lihat laporan tersebut ataupun boleh download dan cetak laporan tersebut.